earn money from home

Search This Blog

power point

Earn money with us

AD (728x90)

Chitika

Tuesday, September 9, 2014

Mẹo nhỏ (Tips) : Cách bảo quản Hạt Sen được trong vòng 4-5 tháng - How to protect Lotus Seeds within 4-5 months

Để lưu trữ được hạt sen bạn nên bỏ vỏ, bỏ tâm (không rửa), sau đó chia từng phần đủ lượng ăn mỗi lần vào từng hộp nhựa hoặc túi nilon rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh.

Hạt sen tươi chỉ có vào dịp cuối hè đầu thu, để lưu trữ hạt sen dùng chế biến vào các mùa khác trong năm, bạn phải bảo quản thật kỹ để không bị hư hỏng cũng như mất đi những chất bổ dưỡng. Bạn có thể bảo quản hạt sen theo các cách dưới đây:

Cách 1: Sau khi mua hạt sen về, bóc vỏ hạt sen lấy nhân (tuyệt đối không rửa), dùng tăm để lấy tâm sen ra. Nên mua hạt sen vẫn còn cả vỏ ngoài để tránh bị ngâm nước sẽ tốt hơn. Sau đó đem hạt sen phơi nắng 3-5 lần cho thật khô ráo rồi cho vào lọ sạch, khô đậy nắp kín để dùng ăn dần. Trong quá trình dùng, thỉnh thoảng lại mang hạt sen ra phơi tránh bị ẩm mốc. Lưu ý là nếu bạn không mang phơi nắng được thì có thể đem hạt sen đi sấy khô, vừa nhanh vừa tiện. Sau đó cũng cất vào lọ khô để dùng dần.

Cách 2: Bạn mua hạt sen tươi về bóc bỏ vỏ, bỏ tâm (không rửa), sau đó chia từng phần đủ lượng ăn mỗi lần vào từng hộp nhựa hoặc túi nilon rồi cất vào ngăn đá tủ lạnh. Mỗi lần muốn ăn thì lấy ra đủ lượng sen cần dùng, xả với nước nhiều lần cho hết lạnh để khi nấu, hạt sen sẽ mềm, bở mà không bị cứng. Làm theo cách này các bạn có thể bảo quản hạt sen được trong vòng 4-5 tháng.

To store your lotus seeds should be peeled, left center (do not wash), and then divide each section enough to eat every once in each plastic container or plastic bag and store in the freezer. 

Fresh lotus seeds at the end of summer just started collecting, lotus seeds used for storage and processing in the other seasons of the year, you must preserve it carefully so as not to damage as well as loss of nutrients. You can preserve lotus seeds following ways:
 Option 1: After purchasing the lotus seeds, lotus seeds get peeled's (absolutely no washing), use a toothpick to get the lotus heart. So buy lotus seeds still to avoid both the outer shell will be better. Then take lotus seeds 3-5 times for the real sun dry and place in clean jars, lids sealed to dry gradually eaten. During use, sometimes carrying lotus seeds to dry to avoid mildew. Note that if you do not bring the sun, you can take away dried lotus seeds, quick and convenient. Then store them in jars and dried for use .
 Option  2: You buy fresh lotus seeds on the crust removed, leaving the center (do not wash), and then divide each portion into a sufficient amount of food each individual plastic containers or plastic bags and stored in the freezer. Every time you want to eat, then take out the right amount of rainfall needed, rinse with cold water several times to end so that when cooked, lotus seeds will be soft, friable, but not stiff. Doing it this way you can preserve lotus seeds within 4-5 months.

0 comments:

Post a Comment