earn money from home

Search This Blog

power point

Earn money with us

AD (728x90)

Chitika

Tuesday, September 2, 2014

Frangipane Tart apple cake frosting apricots (France cuisine)

Bánh Frangipane Tart táo phủ kem mơ

Theo truyền thống, một chiếc bánh Frangipane tart được làm từ quả lê và táo, nhưng biến tấu với kem mơ mới chính là món làm nên tên tuổi của chiếc bánh này.

Frangipane Tart apple cake frosting apricots 

Traditionally, a Frangipane tart pie made ​​from apples and pears, but the new twist is the dream cream dish made ​​a name of this cake.

0 comments:

Post a Comment