earn money from home

Search This Blog

power point

Earn money with us

AD (728x90)

Chitika

Friday, August 15, 2014

Unique cuisine VIETNAM

One in ten unique cuisine only in Vietnam
There are over 30 types of fish sauce 

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất biết làm mắm, nhưng không ở nơi đâu mắm có sự đa dạng như ở Việt Nam. Thống kê không đầy đủ cho thấy tại Việt Nam có không dưới 30 loại mắm: nước mắm, mắm tôm, mắm cua...


0 comments:

Post a Comment